Транслитерация на лични имена и на топоними. ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Транслитерация на лични имена и на топоними.
Основни принципи и последни промени

В документите за самоличност, в телеграфо­пощенските съобщения, в интернет сайтове, в надписи, в пътеводители, географски карти, в туристически издания, предназначени за чужденци, и др., се налага българските собствени имена, имената на градовете, на местностите, на специфични български реалии като мартеница, ръченица и Възраждане, или друг текст на български език да се предава с латински букви. Това се нарича транслитериране: предаването на буквите от една писменост чрез букви от друга писменост.

За да има еднаквост в писането на български думи с латиница, се използва система за транслитерация, обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 94 от 21 ноември 2006 г. Това е Наредба № 3/ 26.10.2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница, издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В нея са определени правилата за транслитерация на българските имена на латиница. Тези правила са съобразени както с фонологичната система на българския език, а така също в някои от случаите и с българските традиции. Системата и правилата за транслитерация на българските имена на латиница са задължителни за всички юридически и физически лица, извършващи и ползващи транслитерация на тези имена.

За транслитериране на българската азбука в латинизирана версия е приет следният регламент:

Българска Латинизирана
азбука версия

А, а > A, a
Б, б > B, b
В, в > V, v
Г, г > G, g
Д, д > D, d
Е, е > E, e
Ж, ж > Zh, zh
З, з > Z, z
И, и >I, i
Й, й > Y, y
К, к > K, k
Л, л > L, l
М, м > M, m
Н, н > N, n
О, о > O, o
П, п > P, p
Р, р > R, r
С, с > S, s
Т, т > T, t
У, у > U, u
Ф, ф > F, f
Х, х > H, h
Ц, ц > Ts, ts
Ч, ч > Ch, ch
Ш, ш > Sh, sh
Щ, щ > Sht, sht
Ъ, ъ > A, a
Ь, ь > Y, y
Ю, ю > Yu, yu
Я, я > Ya, ya.


Подчертаните шрифтово букви представят случаи на колебание, което може да произтече поради интерференция с даден език, използващ графична система на латиница.

Колебания произтичат при предаване на специфичните български съчетания от букви:

 • дж> dzh: Добруджа > Dobrudzha; Пазарджик > Pazardzhik;
 • ьо> yo: Васильово > Vasilyovo; Синьо бърдо > Sinyo bardo;
 • йо> yo: Змейово > Zmeyovo; Йовковци > Yovkovtsi;
 • -ия (в края на думите) >-ia: София > Sofia; Провадия > Provadia.


Традиционно е транслитерирането на името на българската държава: България > Bulgaria.
Номенклатурните географски термини, когато са част от георафското име, се транслитерират, напр.:

град > grad: Асеновград >Asenovgrad, Крумовград > Krumovgrad;

езеро > ezero: Урдини езера > Urdini ezera, Мусаленски езера > Musalenski ezera, Леденото езеро > Ledenoto ezero;

залив > zaliv: Варненски залив > Varnenski zaliv,

 • котловина > kotlovina: Доспатска котловина > Dospatska kotlоvina, Еленска котловина > Elenska kotlovina;

низина > nizina: Горнотракийска низина > Gornotrakiyska nizina;

 • остров > ostrov: Змийски остров > Zmiyski ostrov;

планина > planina: Стара планина > Stara planina, Мала планина > Mala planina;

плато > plato: Стралджанско плато > Straldzhansko plato, Шуменско плато > Shumensko plato;

 • поле > pole: Пловдивско поле > Plovdivsko pole, Ямболско поле > Yambolsko pole;
 • проход > prohod: Върбишки проход > Varbishki prohod, Твърдишки проход > Tvardishki prohod, Ришки проход > Rishki prohod;

равнина > ravnina: Дунавска равнина >Dunavska ravnina;

река > reka: Бяля река > Byala reka, Стара река > Stara reka, Дяволска река >Dyavolska reka;

село > selo: Големо село > Golemo selo, Долно Ново село > Dolnо Novo selo.

Съставките град, село, езеро и пр. от словосъчетанията в тези случаи се изписват с малка буква.
По същия начин се транслитерират и прилагателните имена като северен, южен, източен, западен, централен, когато влизат в състава на географското име. Ако тези съставки са в началото на името, се пишат с главна буква.

 • западен > zapaden: Западни Родопи > Zapadni Rodopi, Западна Стара планина > Zapadna Stara planina;
 • източен > iztochen: Източни Родопи > Iztochni Rodopi;
 • северен > severen: Северна България > Severna Bulgaria;
 • централен > tsentralen: Централен Балкан >Tsentralen Balkan;
 • южен > yuzhen: Южна България > Yuzhna Bulgaria.

При транслитериране на съставни географски имена главните и малките букви се предават според българския правопис: Златни пясъци > Zlatni рyasatsi, Горна Оряховица > Gorna Oryahovitsa, Елено-Твърдишка планина > Eleno-Tvardishka planina.


Географски термини, които не са част от географското име, се превеждат според правилата на съответния език: нос Емине > Cape Emine (англ.), Cap Emine (фр.).


В случаи, когато трябва да се транслитерира небългарско име с латински произход, то се изписва на латиница според оригиналното му име: Томпсън > Thompson. Когато името е небългарско и е от друг произход, но представлява географско название, то се изписва съгласно със системата за транслитерация на съответния език на латиница: Тотлебен > Totleben.


Предлага се автоматизиран превод на тези имена. В момента се попълва базата данни по проекта “Разбираема България”, насочена към стандартизиране на имена от различен характер (http://transliteration.mdaar.government.bg/).

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 88 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012313