Някои съвременни фонетично обусловени редувания ... ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Някои съвременни фонетично обусловени редувания
и отразяването им в правописа и правоговора

В потока на речта редуването звучни/беззвучни съгласни е автоматично. То не се отразява в българския правопис, тъй като водещ е морфологичният принцип. Позиициите, в които се проявява това редуване, са две – в краесловие и в средисловие. В края или в средата на дума звучна съгласна се редува със съответната й беззвучна: град – градът, бележа – бележка.

Редуването мека/твърда съгласна се реализира в няколко случая. Меки съгласни са възможни само пред четирите гласни [а, о, у, ъ], а означаването им се сигнализира от буквите я, ю, ьо. Редуванията по твърдост/мекост се проявяват, когато се реализират членувани, бройни и звателни форми. Графично редуването се означава с окончанията –ят, -я, -ю. По-долу са посочени групи от думи, при които се проявява редуването по твърдост/мекост.

Една група, при която това редуване е редовно, включва 10 съществителни от м.р.: ден, денем, дни – денят, деня; зет, кон, крал, лакът, нокът, огън, път, сън, цар. Тук отклоненията са най-чести при думата зет, зетЯ, зетЯт [зета, зетът]. Друга такава група включва онези съществителни от м.р., които имат наставка –тел или -ар: овчарЯт, учителЯт, градинарЯт, рибарЯт [овчарът, учителът, градинарът, рибарът]. Съществителните имена от чужд произход също се подчиняват на този закон – кесарЯт, хусарЯт, еничарЯт. При някои съществителни от ж.р., които са с мека основа, тя се “втвърдява” най-вероятно под влияние на западните български говори – дюля. По-чести са колебанията при наставките -алняи - илня: сушилня, пералня, кроялня [сушилна, перална, кроялна, миялна].

Редуването по твърдост/мекост при прилагателните имена се свежда до прилагателното син – синя, синьо, сини и до няколко по-остарели и рядко употребявани прилагателни за обща принадлежност, образувани с наставка -и: жабя, кравя, ося, песя, рибя (опашка).

При глаголите мекостта се реализира във формите за 1 лице ед. ч. на -я: дремя, вървя, летя, влияя, сияя, гуляя, пълнея, и във формите за 3 л. мн.ч. – ят: дремят, вървят, летят, влияят, сияят, гуляят, пълнеят, чийто изговор в края е [-йъ, -йът].

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 69 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012297