Струпване на двойни гласни в българската дума ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Струпване на двойни гласни в българската дума.

Те се очакват:

 • при образуване на мн.ч. на съществителните от м.р. ед.ч. на -ий > ии: хербарий – хербарии;
 • при форма за мн.ч. на местоимението чий – чии;
 • при библейски имена: Авраам, Исаак, Ваал, Граал, Раав, Гавраиил, Роов, Витлееем, Ханаан (тази особеност се държи на регистрови специфики);
 • при транскрипция на чужди имена и прилагателни, адаптирани в езика ни: Маастрихт – маастрихтски, Саарбрюкен, Ватерлоо, като с времето се отчита тенденция към съкращаване на удвоената съгласна – Ватерло.
 • при заемане на думи като вакуум, ферибоот. Отчита се тенденция към съкращаване на удвоената съгласна (елизия, изпадане): вакум, ферибот. В първия случай изпадането не е кодифицирано – вакуум (вакум), а във втория то е правописно кодифицирано – ферибот (ферибоот).
 • Двойни гласни се получават, когато са на морфемна граница:
  • при лични окончания на глаголни форми – пе|е, живе|ем;
  • при префикси като по-, при-, до – и съща следваща гласна от корена на думата: по|огледам, при|искам, до|очистя;
  • в сложни думи – цен|образуване, гръм|отвод, против|отрова.

Изпадане на гласни не може да се осъществи, когато те са на морфемна граница – пе|е, живе|ем, при|искам, по|освежавам, до|очистя.

 • Двойно [яя] има при няколко глагола от І спрежение – гуляя, влияя, сияя, а също и при формите им за множествено число влияят, сияят, гуляят [влийайъ, сийайъ, гул’айа], но това са дифтонгични съчетания (съчетания от два разнородни елемента – гласна и съгласна, всеки от които запазва фонемната си стойност). Това са същите случаи, които бяха разгледани като позиции на употреба на [й] и като примери за условността на графемата я.
 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 72 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012300