Правопис на думи на -eя, -ия ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Правопис на думи на -eя, -ия

Когато от съществително име, което завършва на -ия [ийа], се образува прилагателно име, я прехожда в а ( ия > иа): матерИЯ - матерИАл – матерИАлен. Добре е за се запомнят:

 • някои особени случаи: социален, пиано, официален, инициатива, а също и:
 • изключенията: София > софиянец, християнин, плеяда.

Правопис на звателни форми

При имена на -ея,-ия буквата я [йа] се заменя с йо, когато се пише звателна форма: Доротея – ДоротеЙО. Окончание при обръщение имат само някои думи:

 • -йо: Доротея – ДоротеЙО, България – БългариЙО;
 • -о: Дано, родино, госпожо;
 • -ьо: земя – земьо, Петя –Петьо;
 • -ю: председателю, царю;
 • -е: Велизар - Велизаре, Велизарий – Велизарие, отец Николай - отче Николае, Иване, Йорданке, господине.

Удвояване на предлозите в>във и с>със

Предлозите в и с се удвояват пред думи с начално:

 • В/Ф: във водата, във Франция;
 • С/З: със сетни сили, със зелени очи.

Целта е да се избегнат труднопроизносими струпвания на съгласни.

Тези предлози се удвояват, когато върху тях пада логическото ударение, напр. Със или без него – пак ще свършим работата.

Правописното правило засяга два пункта – фонетичен и смислов, които мотивират удвояването на предлозите в писмен текст.

Колебания се наблюдават в следните случаи:

 • Предлозите В и С се удвояват пред число, числов израз, сложни прилагателни с начални В, Ф, С, З, но които са представени съкратено, чрез съответните числа, в текста: във ІІ направление, във 2. Клас, във 2-и взвод, със 7 малки прасенца, със 70 дни гаранция, със 100-годишна история.
 • Предлозите В и С се удвояват пред абревиатури с начални В,Ф, С,З: във ВАК, във ВиК, във ФИФА, със САЩ, със ЗОП (Закон за обществени поръчки).

 • Предлозите В и С се удвояват пред буква, дума, съкращение на дума, абревиатура с начални F, V, W, S, Z: във F, във FBI, във WörterundWendungen, със CV, със Zanussi, със SOS, със SAVE.
 • В случаи на графично представяне: Почувствай със си!
 • При струпване (изброяване) на предлози: със или без джоб; във, и, или извън границите.
 • В заглавия:

Около или във Европа?...
Кафе със кафе или Кафе без кафе?

 • При рубрикиране, изброяване, в библиографски данни:

Да се направи оглед и инвентаризация във:
а) класните стаи;
б) коридорите...

Да се проведат консултации със:

   • кметовете;
   • общинските съветници;
   • специалистите...

Политиката като дискурс. Проект. Съвместно със:...

 • В поетични текстове:

Гора –
Със дъх на чам разбичен
И с дъх на нещо тревно...(В. Велчев)
Всеки осем цигари
Съкращават със час
Отредената възраст
На всеки от нас ( Н. Йорданов)
Притихвал във ухото на четвъртия
етаж
аз слушам... (В. Велчев)

Не остарявай, любов, във телата ни топли и слети.(Н. Йорданов)

 • В поетични текстове е допустимо и да не бъде удвоен предлогът:

Аз виждам тоя смут дори

сега в фабричните комини...(Н. Вапцаров)

Скърцане с зъби,
и вопли, и скърби...(Г. Милев)

 • В по-стари поетични текстове се срещат и предлозите ВО и СО:
Во стаичката пръска аромат
оставена от тебе китка цвете (П. П. Славейков)
Виждам се во радний кът,
родна реч слухът ми гали... (П. П. Славейков)
 • Тези предлози са останали в няколко архаизирани и диалектни израза: во веки веков, во време оно, во истину, во истина (воистина, РБЕ), во имя Отца, Сина и Светаго Духа; со кротке, со благо; со страхом Божим

.

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 96 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012324