Стереометрия ПДФ Печат Е-мейл
Справочник - Справочник

Призма - пространствена фигура, ограничена от много равнини.

АВ - околен ръб
h - височина
Обем - V = S.h
S -лице на основата

Паралелепипед - призма, на която основата е успоредник.

Всички диагонали на паралелепипеда се пересичат в одна точка.

Правоъгълен паралелепипед - основата е правоъгълник, а ръбовете са перпендикулярни на основата.

Околни ръбове - a, b и c
а - дължина
b - ширина
с - височина
d - диагонал
всички диагонали на правоъгълния паралелепипед са равни
Обем - V = a.b.c
Лице на повърхнината -

S = 2(a.b + b.c + c.a)

Свойство - d2 = a2 + b2 + c2

Куб - Правоъгълен паралелепипед на който всички страни са квадрати.

Околни ръбове - a, b и c
По определение - а = b = с
Обем - V = а3
d - диагонал
Лице на повърхнината - S = 6a2
Свойство - d2 = 3a2

Пирамида — многостен с основа - многоъгълник и стени - триъгълници, съединени в една точка, наречена - връх (точка С).

S - лице на основата
h- височина
Обем-

Пресечена пирамида – равнината на сечението е паралелна на равнината на основата.

S1-лице на основата
S2 - лице на сечението
h - височина
Обем -

Куб (Хексаедър)

Лице-S = 6a2
Обем - V = a3

Цилиндър

S1 - лице на основата-

S1 = 2πR2

S2 - лице на околната повърхнина - S2 = 2πRh
S - лице на повърхнината S = 2S1 + S2 = 2πR(R + h)
h - височина
Обем - V = πR2h

Пресечен цилиндър

S - лице на околната повърхнина -
Обем-

Сфера

Лице
-
Обем -

Сферичен сектор

R
-радиус на сферата
а - радиус на окръжността на сечението
h - височина на сферичния сегмент
Лице
-
Обем

Сферичен сегмент

R-радиус на сферата
а - радиус на сечението
h - височина на сферичния сегмент

Сферичен слой

R-радиус на сферата
a, b - радиуси на сеченията
h - височина на слоя
Лице
-
Обем-
 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 82 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012310