truck
Еконт

Бърза доставка

phone
0889 372 864

Свържете се с нас

Търсени книги

 • 00
  Предговор Сигурността на системите от ИКТ играе първостепенна роля за създаванет...

  Модел за сигурност на ИКТ

  19,00 лв за продукт
  kvalimetria
  СЪДЪРЖАНИЕ   ПРЕДГОВОРЧАСТ ПЪРВА. КВАЛИМЕТРИЯПЪРВА ГЛАВА. КРИТЕРИИ И ПОКАЗА...

  Квалиметрия и конкурентоспособност

  12,00 лв за продукт
  reingenering
  СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДГОВОР ПЪРВА ГЛАВА ДЕШИФРИРАНЕТО НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЦЕС ВТОРА ГЛАВА...

  Реинженеринг и управление на риска

  12,00 лв за продукт
  teoria-na-vazpitanieto
  Чл.-кор. проф. Любен Димитров, д-р пн Проф. д-р пн Жечо Атанасов Проф. д-р пн Ем...

  Теория на възпитанието

  21,00 лв за продукт
 • ui-1_1181720754
  ПРЕДГОВОР Потребителският интерфейс (user interface - UI) е част от ин-дустриалн...

  Технологии за User Interface. Първа част. JavaScript и UI технологии

  15,00 лв за продукт
  cover____
  Манол Рибов. ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВОТО В предлаганата монография са наме...

  Интегрирани системи за качеството

  12,00 лв за продукт
  11____
  Централното място и роля на човешкия фактор във всяка област, в това число и в о...

  Човешкият фактор в киберсигурността

  17,00 лв за продукт
  10_____
  Активното управление на сигурността в киберпространството и усилията за извършва...

  Управление на риска за киберсигурността

  16,90 лв за продукт
 • 09______
  Приложимостта на универсални теоретични концепции в сферата на киберсигурността...

  Сценарийно планиране на способности за киберсигурност

  17,10 лв за продукт
  08___
  Някои от изследователите на проблемите на киберпрестъпността твърдят, че борбата...

  Противодействие срещу киберпрестъпността

  16,50 лв за продукт
  07______
  Теорията на мениджмънта разполага с множество частни концепции, които намират пр...

  Програмен и проектен мениджмънт на ресурси

  16,40 лв за продукт
  06_____
  Характерна особеност на всяка човешка дейност е нейния целенасочен характер, изр...

  Оценяване и управление на рисковете за сигурността

  16,80 лв за продукт
 • os-1_1141293775
  Въведение Целта на учебника е да се осигури теоретичен учебен материал, изложен...

  Операционни системи, Част 1

  9,00 лв за продукт
  bk
  Колкото и много да знаете за комуникациите, винаги можете да научите нещо ново!...

  Бизнес комуникации

  20,00 лв за продукт
  oop1
  ПРЕДГОВОР В първа част на учебника „Програмиране на С#” е разгледано...

  Програмиране на C#. Част 1

  9,00 лв за продукт
  cpp-1
  ПРЕДГОВОР В част първа на учебника е обоснована необходимостта от изучаване на п...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на С++, Част 1

  9,00 лв за продукт
 • db-1
  Анотация Практическото ръководство е предназначено да се постави теоретична осно...

  БД, Практическо ръководство, Част I

  9,00 лв за продукт
  oop2
  ПРЕДГОВОР Втора част на учебника "Програмиране на С#" логически следва съдържани...

  Програмиране на C#, Част 2

  9,00 лв за продукт
  Анотация Това практическо ръководство въвежда студентите в практическата разрабо...

  SQL. Практическо ръководство, Част I

  9,00 лв за продукт
  cpp-3_1408827743
  ПРЕДГОВОР В част трета на учебника e разгледан представител на скаларните типове...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на С++, Част 3

  9,00 лв за продукт
 • cpp-1
  ПРЕДГОВОР В част първа на учебника е обоснована необходимостта от изучаване на п...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на С++, Част 1

  9,00 лв за продукт
  cpp-3_1408827743
  ПРЕДГОВОР В част трета на учебника e разгледан представител на скаларните типове...

  Практическо ръководство по програмиране с използване на С++, Част 3

  9,00 лв за продукт
  os-1_1141293775
  Въведение Целта на учебника е да се осигури теоретичен учебен материал, изложен...

  Операционни системи, Част 1

  9,00 лв за продукт


EduBooksBG

 Включете се в Клуба на авторите при нас!

 EduBooks.bg© 2016

 

 София, жк. Студентски град,
 ул. Акад. Стефан Младенов №2

 

  0889 372 864 

   edubooks@avangard-print.com

Намерете ни и в социалните мрежи